کاربرد سنجنده استر در مطالعات دورسنجی کانسارهای مس و طلا

کاربرد سنجنده استر در مطالعات دورسنجی کانسارهای مس و طلا

کاربردهای سنجنده استر در مطالعات دورسنجی بر روی کانسارهای مس پورفیری و طلای اپی ترمال مقدمه کانسارهای مس پورفیری از فرآیندهای هیدروترمالی به وجود می­‌آیند که باعث تغییر ترکیبات شیمیایی و کانی‌شناسی در سنگ‌های میزبان (دربرگیرنده) می‌شوند. کانی‌­های شاخص زون‌های دگرسانی­ دارای ویژگی‌های جذب طیفی مشخصی در محدوده‌های طیفی مختلف هستند (محدوده طیفی مرئی، مادون…