آموزش ژئورفرنس کردن نقشه‌های زمین‌شناسی در نرم‌افزار ENVI
|

آموزش ژئورفرنس کردن نقشه‌های زمین‌شناسی در نرم‌افزار ENVI

ژئورفرنس کردن نقشه‌های زمین‌شناسی در نرم‌افزار ENVI + مثال کاربردی مقدمه یکی از مهم­‌ترین کاربردهای مختصات­­‌دار شدن نقشه­‌های زمین‌­شناسی در محیط ENVI، مقایسه نتایج پردازش تصاویر با نقشه‌های زمین­‌شناسی می­‌باشد که امکان بررسی رفتارهای طیفی را در واحدهای زمین­‌شناسی مختلف فراهم می­‌سازد. در پایان این مقاله، مثالی کاربردی برای مختصات­‌دار شدن نقشه­ زمین­‌شناسی در محیط…